SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Giám Sát Công Trình

  • Giám sát thi công xây dựng công trình: Parkview Golf - Resort; Hạng mục: San nền toàn khu Công ty CP Cảnh Viên 2009

  • Giám sát thi công xây dựng công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước Tiền Đạt xã Phan Tiến Trung tân nước sạch và VSMTNT Bình Thuận 2009

  • Giám sát thi công công trình: Bệnh viện thị xã LaGi Bệnh viện thị xã LaGi 2009

  • Giám sát thi công xây dựng công trình: Tỉnh Đoàn Bình Thuận 2009

Lên top
Top