SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Tư Vấn Đấu Thầu

  • Phương Việt là nơi hội tụ những thành viên có chuyên môn cao trong lĩnh vực đấu thầu, có khát vọng vươn lên và có trách nhiệm với cộng đồng. Với lòng say mê trong lĩnh vực đấu thầu cùng với hàm lượng chất xám cao, những thành viên mong muốn quy tụ

  • Công tác đấu thầu tuyển chọn tư vấn XDCTGT được thực hiện trên cơ sở Luật Đấu thầu và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Trong thời gian qua đã có nhiều dự án đấu thầu tuyển chọn tư vấn. Thực tế quá trình tuyển chọn đã xuất hiện các xu hướng chưa lành mạnh cần được điều chỉnh.

Lên top
Top