SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
Giúp chủ đầu tư theo dõi, cung cấp thông tin, lựa chọn, chấp thuận và giám sát tiến độ thực hiện dự án. Giúp người tư vấn tiếp nhận các dữ liệu thiết kế của chủ đầu tư, việc phản hồi những thông tin tư vấn mà khách hàng nhận được

 
YÊU CẦU TƯ VẤN :
- Đối với chủ đầu tư : Cung cấp thông tin đầy đủ, nhất quán, xuyên suốt và trình tự .
- Đối với người tư vấn : Trình bày đầy đủ các giải pháp thiết kế, phân tích đánh giá và hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu.
 
SỐ LƯỢNG, THỜI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN:  
 
- Thời gian tư vấn gồm 06 buổi, mỗi buổi không quá 90 phút, các lần tư vấn cách nhau 01 tuần làm việc.
- Việc lựa chọn thời điểm cho mỗi lần tư vấn do người tư vấn và khách hàng thoả thuận.
 - Các buổi tư vấn sẽ được lập biên bản công việc, là cơ sở thông tin và pháp lý cho việc thiết kế triển khai tiếp theo.
 
TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG CỦA CÁC BUỔI TƯ VẤN:
 
- Buổi 1: Khách hàng sẽ nhận được các thông tin, biểu mẫu điền thông tín khách hàng, yêu cầu tư vấn và trao đổi về các thông tin có liên quan.
- Buổi 2+3: Khách hàng và công ty tiến hành việc ký kết hợp đồng nguyên tắc (HĐNT) thực hiện việc tìm ý và triển khai hồ sơ phương án thiếtkế (Giá trị của hợp đồng nguyên tắc là 2.000.000vnđ, đối với hợp đồng thiết kế có giá trị dưới 20.000.000vnđ và 10% với các hợp đồng lớn hơn, sẽ được khấu trừ trong đợt thanh toán đầu tiên của hợp đồng thiết kế).
- Sau khi HĐNT được ký kết, khách hàng cùng KTS hoàn chỉnh phương án thiết kế kiến trúc. Thống nhất ý đồ trên các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh sơ phác.
 - Phương án thiết kế kiến trúc được thống nhất trong giai đoạn này là cơ sở kỹ thuật để triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.
- Buổi 4: Khách hàng cùng Công ty tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng (HĐTK). Khi tiến hành ký kết HĐTK, khách hàng tiến hành tạm ứng ngay 50% giá trị của HĐTK
 - Buổi 5 + 6: sau 2 tuần kể từ ngày ký kết HĐTK, khách hàng cùng KTS xem xét các bản vẽ ở mức độ chi tiết: các bản vẽ chi tiết, các mặt cắt, cầu thang. Nếu cần thiết, KTS và khách hàng có thể trao đổi thêm về một số vấn đề còn khúc mắc. Trình bày giải pháp qua về kết cấu và ý đồ thiết kế nội thất (buổi 5).Trình bày giải pháp kỹ thuật, các bản vẽ chi tiết về kết cấu công trình, các giải pháp kỹ thuật điện, nước, thông tin liên lạc, quy cách vật liệu xây dựng kiểm tra tổng thể, hẹn ngày bàn giao hồ sơ. (buổi 6).
 - Buổi 7: Hai bên tiến hành bàn giao hồ sơ (hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán, thống kê vật liệu, giới thiệu Catalogue các sản phẩmxây dựng), và tiến hành thanh lý hợp đồng. 
 
  CÁC ĐIỂM LƯU Ý :
 
Khi hợp đồng được ký kết, khách hàng tạm ứng ngay 50% giá trị hợp đồng.
- Sau buổi làm việc thứ 6, nếu khách hàng muốn thay đổi ý đồ kiến trúc thì phải chịu thêm A% (giá trị A được ghi rõ trong báo giá) giá trị hợp đồng. (A tùy thuộc vào thời điểm thay đổi).
- Khách hàng có quyền kiến nghị thay đổi KTS tư vấn trong trường hợp cần thiết. Các đề nghị, ý kiến đóng góp xin liên hệ tại bộ phận hành chính của công ty. Các buổi tư vấn diễn ra trực tiếp tại công ty giữa người tư vấn và khách hàng.

 

11/14/2019 10:06:23 AM 1007 Đã xem
Lên top
Top