SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
Lễ ký Biên bản ghi nhận kết quả thảo luận giữa Cơ quan hữu quan của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và JICA về Hợp tác kỹ thuật Nhật Bản
12

TH 11

1661 lượt xem

Lễ ký Biên bản ghi nhận kết quả thảo luận giữa Cơ quan hữu quan của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và JICA về Hợp tác kỹ thuật Nhật Bản

Sáng ngày 26/03/2010 Lễ ký Biên bản ghi nhận kết quả thảo luận giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan hữu quan của chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Hợp tác kỹ thuật Nhật Bản cho Dự án tăng cường năng lực để đảm bảo chất lượng xây dựng đã diễn ra tại Bộ Xây dựng.

Đến dự buổi lễ Ký kết có Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Bùi Phạm Khánh, Ông Motonori Tsuno - Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam, cùng đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và đại diện các ban ngành có liên quan.

Biên bản được ký kết giữa Việt Nam và JICA được căn cứ vào Biên bản cuộc họp khảo sát tiền dự án ký vào ngày 09/10/2009 mà Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA đã có các cuộc thảo luận qua các đại diện thường trú của JICA tại Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Việt Nam về các biện pháp do JICA và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đề xuất nhằm thực hiện thành công Dự án Tăng cường năng lực để đảm bảo chất lượng xây dựng.Đồng thời, căn cứ vào kết quả thảo luận và theo quy định của Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ký ngày 20 tháng 10 năm 1998.

Dự án Tăng cường năng lực để đảm bảo chất lượng xây dựng sẽ được thực hiện theo quy định của Kế hoạch tổng thể nhằm đem lại kết quả: tăng cường hệ thống bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, phát triển công nghệ quản lý dự án để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, cung cấp các cơ hội đào tạo cho những người có liên quan đến hoạt động xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả của Dự án. Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là Giám đốc Dự án sẽ chịu trách nhiệm tổng thể quản lý và thực hiện Dự án. Phía JICA có trách nhiệm cung cấp chuyên gia Nhật Bản, cung cấp trang thiết bị, đào tạo nhân sự Việt Nam tại Nhật bản, chia sẻ chi phí cho các khóa đào tạo và tập huấn.
Thời hạn hợp tác kỹ thuật của Dự án theo dự kiến là 3 năm kể từ ngày gửi chuyên gia đầu tiên tới Việt Nam.
Dự án mới nhất
Lên top
Top