SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
Một số tình hình chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tháng 3 và quý I năm 2010
12

TH 11

1684 lượt xem

Một số tình hình chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tháng 3 và quý I năm 2010

Năm 2010, Bộ Xây dựng được Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN: 989,5 tỷ đồng, trong đó 939,5 tỷ đồng là vốn trong nước và 50 tỷ đồng là vốn ngoài nước. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định số 1209/QĐ - BXD ngày 28 tháng 12 năm 2009 giao kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2010 cho tất cả các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng quản lý. Các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện theo quy định.
Ước thực hiện vốn đầu tư ngân sách tháng 3 đạt 50,9 tỷ đồng, quý I năm 2010 đạt khoảng 98,1 tỷ đồng, bằng 9,91 % so với kế hoạch năm. Trong đó: Các dự án vốn đầu tư theo mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể ước thực hiện tháng 3 đạt 15 tỷ đồng, quý I năm 2010 đạt 44 tỷ đồng, bằng 6,3% so với kế hoạch năm.
Trong lĩnh vực đầu tư phát triển, các doanh nghiệp thuộc Bộ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là trong lĩnh vực xi măng, thuỷ điện... Kế hoạch đầu tư năm 2010 của các đơn vị thuộc Bộ dự kiến khoảng 41.795 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2009. Ước thực hiện đầu tư quý I năm 2010 của các doanh nghiệp đạts 7.815 tỷ đồng, bằng 18,7% so với kế hoạch, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2009.
Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong tháng 3 và quý I năm 2010 nhìn chung đều có mức tăng so với cùng kỳ năm 2009. Cụ thể như sau:
 
Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: Giá trị sản xuất kinh doanh ước thực hiện tháng 3 đạt 10.277 tỷ đồng, quý I năm 2010 đạt 28.270 tỷ đồng, bằng 19,9% so với kế hoạch năm 2010, bằng 118,7% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó :
1. Xây lắp:  Giá trị xây lắp của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng ước thực hiện tháng 3 đạt 4.597 tỷ đồng, quý I năm 2010 đạt 12.487 tỷ đồng, bằng 20,6% so với kế hoạch năm, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2009.
2. Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng
Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (kể cả TCT công nghiệp xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 3 đạt 3.632 tỷ đồng, quý I năm 2010 đạt 10.163 tỷ đồng, bằng 18,9% so với kế hoạch năm 2010, bằng 124,7% so với cùng kỳ năm 2009.
Năm 2009 toàn ngành công nghiệp xi măng đã sản xuất và tiêu thụ 45,5 triệu tấn xi măng, tăng 11,4% so với năm 2008, nhập khẩu 3,4 triệu tấn clinker.
Năm 2010, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng khoảng 50,0 - 51,5 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2009 và định hướng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cho các đơn vị dự kiến: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam sản xuất và tiêu thụ khoảng 18 - 18,5 triệu tấn, các công ty Liên doanh 15 - 15,5 triệu tấn, xi măng lò đứng các địa phương và các trạm nghiền xi măng 17 - 17,5 triệu tấn.
Xi măng toàn ngành: Ước thực hiện sản xuất tháng 3 đạt 4,09 triệu tấn, quý I năm 2010 đạt 11,13 triệu tấn, bằng 22,2 % so với kế hoạch năm 2010. Tháng 3 sản lượng xi măng tiêu thụ đạt khá so với tháng 2, ước sản lượng xi măng tiêu thụ tháng 3 đạt 3,93 triệu tấn, quý I năm 2010 đạt 10,27 triệu tấn, bằng 20,5% so với kế hoạch năm 2010. Giá bán xi măng nhìn chung vẫn ổn định trong phạm vi cả nước.
3. Tình hình xuất nhập khẩu
Ước thực hiện nhập khẩu tháng 3 đạt khoảng 28,44 triệu USD, quý I năm 2010 đạt 63,9 triệu USD, bằng 21% so với kế hoạch năm.
 Xuất khẩu tháng 3 đạt khoảng 8,7 triệu USD, quý I năm 2010 đạt 14,7 triệu USD, bằng 6,8% so với kế hoạch năm.
Dự án mới nhất
Lên top
Top